ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ

Απογύμνωση της ρίζας (υφίζηση των ούλων) – Περιστατικό ΙΙΙ

By 1 Μαρτίου 2019 30 Μαρτίου, 2019 No Comments

Απογύμνωση της ρίζας (υφίζηση των ούλων) – Περιστατικό ΙΙΙ

Κάλυψη της απογυμνωμένης ρίζας τού άνω δεξιού πρώτου γομφιού και κυνόδοντα (κάλυψη υφιζήσεων)

ΠΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 Υφίζηση ούλων (απογύμνωση ρίζας) στο δεξιό άνω κυνόδοντα και πρώτο γομφίο (πρόσθια άποψη)

Υφίζηση ούλων (απογύμνωση ρίζας) στο δεξιό άνω κυνόδοντα και πρώτο γομφίο (πλάγια άποψη)

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πλήρης κάλυψη της υφίζησης (απογυμνωμένη ρίζα) στο δεξιό άνω κυνόδοντα και πρώτο γομφίο (πρόσθια άποψη)

Πλήρης κάλυψη της υφίζησης (απογυμνωμένη ρίζα) στο δεξιό άνω κυνόδοντα και πρώτο γομφίο (πλάγια άποψη)

Γλυφάδα: Ζησιμοπούλου 12 | Άλιμος: Χατζηαποστόλου 2-4