ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ

Απογύμνωση της ρίζας (υφίζηση των ούλων) – Περιστατικό Ι

By 1 Μαρτίου 2019 30 Μαρτίου, 2019 No Comments

Απογύμνωση της ρίζας (υφίζηση των ούλων) – Περιστατικό Ι

Κάλυψη της απογυμνωμένης ρίζας των άνω κυνοδόντων (κάλυψη υφιζήσεων)

ΠΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Υφιζήσεις ούλων (απογύμνωση της ρίζας) στους άνω κυνόδοντες (πρόσθια άποψη) 

Υφίζηση ούλων (απογύμνωση της ρίζας) στο δεξιό άνω κυνόδοντα (πλάγια άποψη)

Υφίζηση ούλων (απογύμνωση της ρίζας) στον αριστερό άνω κυνόδοντα (πλάγια άποψη)

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πλήρης κάλυψη των υφιζήσεων (απογυμνωμένων ριζών) μετά τη θεραπεία (πρόσθια άποψη)

Πλήρης κάλυψη της υφίζησης (απογυμνωμένη ρίζα) στο δεξιό άνω κυνόδοντα μετά τη θεραπεία (πλάγια άποψη)

Πλήρης κάλυψη της υφίζησης (απογυμνωμένη ρίζα) στον αριστερό άνω κυνόδοντα μετά τη θεραπεία (πλάγια άποψη)

Γλυφάδα: Ζησιμοπούλου 12 | Άλιμος: Χατζηαποστόλου 2-4