ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Εμφυτεύματα / Περιστατικό ΙΙ

By 24 Φεβρουαρίου 2019 30 Μαρτίου, 2019 No Comments

Εμφυτεύματα/Περιστατικό ΙΙ

Ανάπλαση οριζόντιου οστικού ελλείμματος κάτω αριστερά με κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση

ΠΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κλινική εικόνα. Διακρίνεται σημαντική οριζόντια οστική απώλεια (οστικό πάχος) στην περιοχή του κάτω αριστερού πρώτου γομφίου. Το υπάρχον οστικό έλλειμμα δεν καθιστά δυνατή την τοποθέτηση εμφυτεύματος.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κλινική εικόνα. Διακρίνεται η πάχυνση της ακρολοφίας και η αποκάσταση του προϋπάρχοντος οστικού ελλείμματος.

Γλυφάδα: Ζησιμοπούλου 12 | Άλιμος: Χατζηαποστόλου 2-4