ΟΨΕΙΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Όψεις πορσελάνης – Περιστατικό Ι

By 9 Μαρτίου 2019 29 Μαΐου, 2020 No Comments

Όψεις πορσελάνης – Περιστατικό Ι

Αντικατάσταση παλαιάς έμφραξης ρητίνης με όψη πορσελάνης στον άνω δεξιό κεντρικό τομέα

ΠΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κλινική εικόνα. Ο ασθενής προσήλθε επιθυμώντας να βελτιώσει την αισθητική των προσθίων δοντιών. Συγκεκριμένα εκδήλωσε ενδιαφέρον για αντικατάσταση της παλιάς αποκατάστασης ρητίνης στον άνω δεξιό κεντρικό τομέα με όψη πορσελάνης

Κλινική εικόνα. Διακρίνεται η δυσαρμονία στο χρώμα και την υφή της αποκατάστασης με αποτέλεσμα να μειώνει σημαντικά την αισθητική του χαμόγελου.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κλινική εικόνα. Στην περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε η προϋπάρχουσα αποκατάσταση ρητίνης με όψη πορσελάνης με ελάχιστη αφαίρεση οδοντικής ουσίας. Η νέα αποκατάσταση διακρίνεται από ομοιότητα στο χρώμα και την υφή με το διπλανό δόντι και προσδίδει εξαιρετική αισθητική στο χαμόγελο.

Γλυφάδα: Ζησιμοπούλου 12 | Άλιμος: Χατζηαποστόλου 2-4