ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ

Εμφυτεύματα γενικά – Περιστατικό Ι

By 28 Φεβρουαρίου 2019 3 Ιουνίου, 2020 No Comments

Εμφυτεύματα γενικά – Περιστατικό Ι

Στην ασθενή τοποθετήθηκαν εμφυτεύματα και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε μια επιεμφυτευματική αποκατάσταση με γέφυρα πορσελάνης.

ΠΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Χαμόγελο ασθενούς. Διακρίνεται η απώλεια των άνω αριστερών δοντιών

Ενδοστοματική φωτογραφία. Διακρίνεται ακόμα εμφανέστερα η πλήρης απώλεια της οδοντοφυίας σε όλη την άνω αριστερή πλευρά.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Χαμόγελο ασθενούς. Πλήρης αποκατάσταση της νωδότητας (περιοχή με απώλεια δοντιών)  και της αισθητικής της περιοχής με επιεμφυτευματική γέφυρα πορσελάνης.

Ενδοστοματική φωτογραφία. Πλήρης βιολογική και λειτουργική αποκατάσταση της νωδότητας (περιοχή με απώλεια δοντιών) 

Γλυφάδα: Ζησιμοπούλου 12 | Άλιμος: Χατζηαποστόλου 2-4