ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Άμεση φόρτιση

O ταν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης των εμφυτευμάτων (από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων μέχρι την τοποθέτηση των “δοντιών”) μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως και η τοποθέτηση της προσθετικής εργασίας να πραγματοποιηθεί μέσα σε μερικές ημέρες μετά από την εμφύτευση (πρωτόκολλο άμεσης φόρτισης). Το αποτύπωμα για την κατασκευή της προσθετικής αποκατάστασης λαμβάνεται κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και ο ασθενής πρακτικά “αποκτά δόντια” αμέσως μετά την επέμβαση.

Case studies - Ενδεικτικά περιστατικά

F.A.Q.

What is the Periodontal disease?

Case studies

Periodontal (gum) diseases, including gingivitis and periodontitis, are serious infections that, left untreated, can lead to tooth loss. Periodontal disease is a chronic bacterial infection that can affects the gums and bone supporting of one tooth or many teeth.
The main cause of periodontal disease is bacterial plaque, a sticky, colorless film that constantly forms on your teeth and causes the gums to become inflamed.
Periodontal disease is often silent, meaning symptoms may not appear until an advanced stage of the disease.

What is gingivitis?

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

What is periodontitis?

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

What are the most common forms of periodontitis?

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Γλυφάδα: Ζησιμοπούλου 12 | Άλιμος: Χατζηαποστόλου 2-4